article

Huşu Enerjisi ve faydaları

Belki de ilk defa duyduğunuz bir enerji ile karşı karşıyasınız. Daha yakından tanımak için işte Huşu...

Ruhsal, bilinçsel ve yapısal gelişimi destekleyen, yeniden yapılanmaya, yeniçağ bilincine geçişe yardımcı olan ve şifalanmayı bilinçle birlikte bedende yürüten bir uyanış enerji sistemidir.

 

İnsani bilincin dünya ile birleşmesi ile dünyada aktifleşen bir enerji sistemi olan Huşu Enerjisi, bilincin bütününden parçacıklarına, bütünün bilgisini aktaran bir sistem olarak çalışır. Zaman içinde bütünün içindeki bu parçacıkların merkeze biraz daha yaklaşabilmesi için kapasite artırımını sağlayan bir enerji akışıdır. Mevlana’nın da dediği gibi kabımızı genişletmemiz, bilincimizin genişlemesi ile eş değerdir.

Kadim zamanlardan bu yana toprak anamız bu bütünün bilgisini göksel alandan kendi yapısına kodlamış ve varoluşuna bölüm bölüm aktarmıştır. Bildiğimiz tarih kayıtlarını izlediğimizde bu dönemleri bariz olarak görebiliriz. Mitolojik zamanlardan bu yana akan bilgiler Trakya ve Anadolu tarihinin ne kadar dünyayı etkileyen bir enerji kaynağı olduğunu gösterir. Bir dalga halinde yayılan bu enerji dalga geçişlerinde alansal çalışmalarının izini bırakarak dünyayı sarmış, zamanı geldiğinde yeniden merkeze çekilmesinin de izlerini bırakmıştır.

 

Huşu Enerjisinin Faydaları

 

Huşu enerjisinin bedene girmesi ile hem bedensel hem de ruhsal bir arınma programı başlar.
Uyanış programı, bulunduğu alan kapasitesi içinde çalışmaya başlayarak monoküler yapıya iner ve yeniden yapılanmaya zemin hazırlar.
DNA programında yeni aktive olması gereken alanların içinde kontrollü bir çalışma başlatır.
Algı ve rüya aktivasyonu içinde bilince eğitim sağlar.
Bilinçli varlığın kabulü içinde bilinçaltında çalışma programını hızlandırır ve daha yoğun olarak ön bilince aktarım yapar.
Zamanın içinde de yumuşak bir akışla bilinci destekler ve besler.
Kişinin yeni oluşumunu destekleyen ama her aşamasında kişinin kapasitesi ve seçimleri içinde gelişen bir program izlemeyi esas alır ve böylelikle kişinin kendisini tanıması ve kişisel gelişimini sağlar.
Kıyamını olumlu alanda yapılandırması için destekler ve dengeler.
Huşu Enerjisi bilinçli bir hal ile ruhsallığa çalışır.
Duygu ve duyularımızı geliştirir.
İç deki huzur aktive olduğu için kabul alanımız genişler. Bunun için depresif ve panik ataklalılar için ideal bir enerjidir.
Beyin frekansların dengelenmesi, uyumlu ve daha yumuşak alana geçmesini sağlar.
Beden frekansımızın da uyum ve ahenkle dengeye geçmesini sağlar.
Arınma yarattığı için her ne rahatsızlık olursa olsun bizim için olmaması gerekense, görevini yerine getirerek, temizler ve bedenin sağlıklı frekansında titreşmesini sağlar.

 

Huşu Enerjisine Uyumlanma Süreci

 

Bu enerjiyi kullanabilmemiz için Uyumlama/inisiasyon/ ya da eskilerin dediği gibi “el verme” ile bir uyumlanma süreci vardır.

Huşu'nun bedene uyumlanması 1 er hafta ara ile 4 defa bedene aktarılan enerji ile olur. 4. Seans da beden Huşu'ya uyumlanır.

4.Uyumlamadan sonra kişiye sembolleri kullanma hakkı verilir. Genel bilgi aktarılır. Huşu için gelecek dönemlere hazırlık çalışması için bilgi aktarılır. Gelişim takip edilir. Her uyumlanan için bir takip dosyası açılır.

7 aşamalı bir enerji sistemidir. Her aşamada uyumlanma sistemi vardır. Bu süreçler ilk 5 aşamada şifa enerjisi olarak hem kendisine hem de çevresine kullanabileceği bir enerji sistemi olarak çalışır.

5. Aşama daha çok arınmaya yönelik çalışmalardır. Beden ruh alanında arınma sağlar.

6. Aşama kişinin kendi için yoğun çalışmalara girdiği bir süreçtir. 33 soru üstüne çalışır ve kişileri gelişiminde muazzam olumlu, kabul alanı gelişen bir değişime sokar.

7. Aşama ise Master alanıdır. Kişi kendini tanımış ve kabulü genişlemiştir ve bu alan sadece kişinin masterı ile özel çalışma alanıdır.

 

Kişinin gelişimine ve kabulüne göre süreç değişir. 5. Aşamadan sonra süreçlerin arası daha uzun bir zaman alır. Çalışmalar daha çok kişinin kendisine yönelmiştir ve kişi bu yönelmenin getirdikleri ile sürece devam eder.

 

Huşu Enerjisinin Yaşamımıza Kazandırdıkları…

 

Kişi huzur içinde kendini ve var olanı kabul ediyor. Gülümseyen ve kabullenen bir yüz oluyor. Huşu enerjisiile tanışmadan önceki olumsuz hallerin uyumlu bir şekilde hayattan çekildiğini görüyorsunuz. Önce uyumlanan kişi bedensel, ruhsal arınmanın eşliğinde benliğini geliştiriyor öyle ki zevkiniz bile değişebiliyor. Salt kendiniz ama arınmış ve şifalanmış olarak siz oluyorsunuz. Daha dinamik, aktif bir yandan da algılamada, bilincinde inanılmaz bir genişleme sağlıyor.

Zaten yaşama uyum ve ahenk katmak için aktarılan bir enerji kaynağı olduğu için yaşamla huzuru yakalamak üzere yapılandırır.. Adının da sunduğu gibi huşu yaşama huzur katar. İlk önce kendimizle barışı ve sonrasında ise yaşamla barışı bizle tanıştırır.

Hiç bir olumsuz düşünceye hizmet etmeyen ve en ufacık negatif etki ile bloke olabilen, kendini olumsuz düşüncede aktifleştirmeyen bir enerjidir.

Nedeni ise,

“Varlık ne olursa olsun, bir bilince sahip ise kararları ve seçimleri ona aittir. Yaratım içinde sahip olduğu bilinç, varlığını oluşturmuştur. Bu var oluşa saygı duyulması gerekmektedir. Varlığını nasıl sürdürmek istiyorsa o halde sürdürür ama akidinin içinde. Akidinin dışında ki olumsuz seçimleri onu alt versiyonuna düşürür ama bu da onun seçimidir, saygı duyulması gerekmektedir.” bilinciyle olan bir enerji sistemidir.